top of page
De mange fordele ved outsourcing

Større fleksibilitet

En ekstern marketingafdeling gør det nemt for jer at skalere omfanget af jeres marketingaktiviteter op eller ned. Kapaciteten og kompetencerne tilpasses løbende jeres behov.
 

Flere spidskompetencer

Det kan være svært at finde en marketingmedarbejder, som kan det hele. Hos os får I adgang til spidskompetencer inden for alle aspekter af markedsføring. Vi kan derfor tilbyde en 360 graders løsning – fra strategi til produktion.

 

Skift fra faste til variable omkostninger 

Ved at outsource marketingfunktionen ændres de tunge, faste personaleomkostninger til variable omkostninger, som kan justeres op og ned efter behov – og betales efter forbrug. Dette er en stor fordel – ikke mindst i tider med økonomisk usikkerhed.

 

Bedre udnyttelse af egne ressourcer

Har I en intern marketingafdeling, kan afdelingens ressourcer udnyttes optimalt ved at lade os hjælpe til – f.eks. i perioder med spidsbelastninger.

 

Personalemæssige fordele

Med en ekstern marketingafdeling slipper I for personalemæssige udfordringer som f.eks. rekruttering, sygedage, ferie, opsigelser, orlov, kurser og uddannelse.

 

Inhouse produktion

Med vores egne grafikere og tekstforfattere i huset kan vi hurtigt få skabt en fælles kreativ forståelse for jeres projekter, så vi kan få fortalt den rette historie til den rette person – både grafisk og tekstmæssigt. Det øger effektiviteten og giver de bedste resultater.

 

Leverandørfordele

Vi kender branchens bedste leverandører og er i stand til at placere betydelige ordrer – og i en jævn strøm over året. Derfor står vi i en væsentlig stærkere forhandlingsposition over for leverandørerne end virksomheder, der selv skal have produceret nogle få opgaver.

 

Proaktiv og selvstartende

Hos os får I en proaktiv marketingafdeling, der fokuserer på jeres behov, som var vi en intern marketingfunktion. Konkret betyder det, at vi går i dybden med at forstå branchen, er opsøgende, tager initiativ, løbende kommer med forslag og tænker fremad.

 

Den røde tråd

I får én kontaktperson, som holder styr på alle detaljer og sikrer en professionel planlægning og implementering fra start til slut. Derved sikres den røde tråd og en høj kvalitet gennem alle jeres aktiviteter.

 

Integreret i organisationen

Vi agerer, som var vi en del af jeres egen organisation.Med egen kontorplads hos vores kunder, hvor vi opholder os efter nærmere aftale, indgår vi som en naturlig del af teamet. Vi kan samarbejde på tværs af såvel afdelinger som landegrænser.

bottom of page